Regulamin sklepu perle.pl

Regulamin dla zamówień składanych za pośrednictwem sklepu perle.pl

Niniejszy regulamin jest podstawą przygotowywania i realizacji Państwa zamówień dokonywanych na stronie internetowej perle.pl, na której oferujemy produkty do sprzedaży.

Ilekroć w regulaminie mowa o Sklepie, odnosi się to do sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem http://perle.pl.

 1. Zawarcie umowy i dostawa produktów
  1. Na stronie Sklepu umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta jest w języku polskim. Sprzedawcą, z którym Kupujący zawiera umowę jest firma PPHU AGAMUN Dagmara Kotwicka, Trzebiszewo ul. Główna 50/3, 66-440 Skwierzyna.
  2. Złożenie wiążącego zamówienia w Sklepie na produkty umieszczone w koszyku, następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, natomiast zawarcie wiążącej umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym poinformujemy Państwa w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, wysyłając stosowną informację na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
  3. Wysłanie zamówienia płatnego za pobraniem następuje w ciągu 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Proszę zwrócić uwagę, iż zamówione produkty zostaną wysłane po opłaceniu pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki.
  4. Zakupione przedmioty umowy wraz z dokumentem sprzedaży (fakturę wysyłamy na życzenie Kupującego) wysyłane są na wskazany przez Kupującego adres wysyłki.
  5. Zamówienia realizujemy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. W przypadku podania na stronie produktu terminu dostawy w dniach roboczych, pod pojęciem tym należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Ceny i koszty wysyłki
  1. Ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia są wiążące zarówno dla Sklepu, jak i dla Kupującego.
  2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Aż do chwili zapłaty pełnej kwoty wynikającej z zamówienia, produkty pozostają własnością Sklepu.
  3. Kupujący ponosi koszty dostawy zgodne z cennikiem dostawy dostępnym na stronie http://perle.pl/content .................................
 3. Płatności
  1. Oferujemy następujące metody płatności: przelew bankowy, płatność za pobraniem, szybki przelew internetowy (Przelewy24.pl) oraz PayPal.
  2. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Kupujący.
  3. Akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej.
  4. Informację o przyjęciu płatności przez Sprzedawcę wyślemy do Państwa drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy
  1. W przypadku złożenia zamówienia na stronie Sklepu, mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Celem odstąpienia od umowy, należy wraz z odesłanymi produktami odesłać również wypełniony formularz zwrotu, który dostępny jest jako załącznik PDF w wiadomości e-mail wysłanej do Państwa wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
  3. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi również załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i można go pobrać tutaj.
 5. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy
  1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.
  2. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie zakupionego produktu.
  3. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę PPHU AGAMUN Dagmara Kotwicka, Trzebiszewo ul. Główna 50/3 66-440 Skwierzyna, tel.: 661 541 712, e-mail: sklep[@]perle.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).
  4. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się jako załącznik PDF w wiadomości e-mail wysłanej do Państwa wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Nie ma jednak obowiązku korzystania z niego. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam jakiekolwiek inne sporządzone oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie - drogą mailową - potwierdzenie przyjęcia Państwa oświadczenia.
  5. W celu wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy. Jeśli jednak wybrali Państwo sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób wysyłki oferowany przez Sklep, nie zwrócimy Państwu dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
  2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego środka płatności, jakiego użyli Państwo podczas składania zamówienia, chyba że jednoznacznie ustalimy z Państwem inny środek płatności.
  3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Państwa płatności do chwili otrzymania zwrotu produktu lub dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Kupujący mają obowiązek odesłać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowali Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni.
  5. Koszty odesłania produktów do Sklepu w związku z wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
  6. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Zwroty płatności
  1. Wszystkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto użyte przez Państwa do dokonania zapłaty. W przypadku płatności przelewem na konto, płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przy użyciu PayPal lub karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej.
 8. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów
  1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
  2. W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem strony Sklepu ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 tekst jednolity z późn. zm.).
 9. Reklamacje
  1. Wszystkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w Sklepie, jak również reklamacje dotyczące przebiegu Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres: sklep[@]perle.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
  2. Sklep może poprosić Państwa o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
  3. Rozpatrzymy Państwa reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Powiadomimy Państwa niezwłocznie o ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym wraz ze wskazaniem sposobu, w jaki należy braki w zgłoszeniu reklamacyjnym uzupełnić.
  4. Przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show lub http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPHU AGAMUN Dagmara Kotwicka, Trzebiszewo ul. Główna 50/3, 66-440 Skwierzyna, NIP: 596-150-94-05, REGON: 08…….
  2. Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/967 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Podając swoje dane osobowe podczas rejestracji na stronie Sklepu lub podczas składania zamówienia wrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.
  4. Dane, które są zbierane i przetwarzane to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do faktury, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz data urodzenia.
  5. Macie Państwo w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://perle.pl/content .........
 11. Postanowienia końcowe
  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzystają Państwo następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • przeglądarka internetowa z obsługą Java Script, z włączoną obsługą Cookies oraz
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.
  2. Sklep nie zapewnia Państwu poprawności działania Sklepu we wszystkich istniejących przeglądarkach internetowych. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek internetowych może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
  3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia Państwa praw. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, Sklep deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
  4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zostaniecie Państwo powiadomieni drogą elektroniczną – wiadomość wyślemy na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  5. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce Regulamin pod adresem http://perle.pl/content/3-regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Państwa podczas składania zamówienia. Jest on dostępny jako załącznik PDF do wysłanej do Państwa wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
  7. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie Sklepu są własnością firmy PPHU AGAMUN Dagmara Kotwicka. Są one chronione prawem autorskim, które przysługuje firmie PPHU AGAMUN Dagmara Kotwicka

Regulamin ważny od 25.05.2018r.